OBRA PRIVADA

OBRA PRIVADA

PRIVATE BUILDING

twose  arquitectes

Cuadro de texto: chrístian twose gómez
Cuadro de texto: chrístian twose gómez

Projecte arquitectura / Proyecto de arquitectura / Architecture Project

Habitatge / Vivienda / Home

Garatge / Garaje / Garage

 

Direcció d’obra / Dirección de obra / Building Management

 

Projecte de reforma interior / Proyecto de reforma interior / Internal Reform Project

 

Projecte de piscina / Proyecto de piscina / Pool Project 

 

Cèdula d’habitabilitat de segona ocuació / Cédula de habitabilidad de segunda ocupación/ Habitability Document

 

ITE (Inspecció tècnica dels edificis) / Inspección técnica de los edifcios / Technical Inspection of Buildings

Edificis de fins a 10 habitatges / Edificios de hasta 10 viviendas / Building to 10 Homes

Edificis de 10 a 20 habitatges / Edificios de 10 a 20 viviendas / Building 10 to 20 Homes

Edificis de 20 a 30 habitatges  / Edificios de 20 a 30 viviendas / Building 20 to 30 Homes

Edificis de més de 30 habitatges / Edificios de más de 30 viviendas / Building more than 30 Homes

 

Informe d’habitatge privat / Informe de vivienda privada / Private Housing Report

Informe de comunitat de propietaris / Informe de comunidad de propietarios / Owners’ Report

 

Perspectives / perspectivas / perspective

Habitatge aïllat / vivenda aislada / alone building

Conjunt d’habitatges / Conjunto de viviendas / Housing Complex

 

Dossier a color per vendre habitatge / Dossier a color para vender vivienda / Color Dossier to sell housing

1 pis (fins a 150 m2) / 1 piso (hasta 150 m2) / 1 flat (up to 150 m2)

1 bloc de pisos (fins a 10 habitatges) / 1 bloque de pisos (hasta 10 viviendas) / Building (to 10 flats)